CORAL POLIFÓNICA EIXIL
DE CEDEIRA (A CORUÑA)coraleixilcedeira@gmail.com


CALENDARIO

2020
VITRINA SUBVENCIONADA .DEPUTACIÓN
Miércoles 23 de Septiembre

2019
Viaxe a Madrid
Jueves 10 de Octubre

2018
Excursión a San Andrés da Coral Eixil
Sábado 08 de Septiembre

2016
VIAXE A PORTUGAL
Sábado 09 de Julio